Föremål

Bildsten

Bildsten av kalksten med bild av seglande skepp. Baksidan är ornerad med huggna linjer och nedmejslade fält. Ram- och tvärbårderna är ersatta av en följd av åttor, respektive en tvåbandssnodd i fältet. Ovanför den senare och en marklinje finns två kämpande män med svärd, sköld och spjut.Vikt 154.4 kg

Upphov: Hällbrink, Camilla/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bildsten
Kategori
Byggnadsdetaljer och monument
Material
Kalksten
Storlek
  • Vikt 154400 g
  • Höjd 125 cm
  • Bredd 63 cm
  • Bredd 34 cm
  • Tjocklek 15 cm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Motiv
  • Skepp
  • Svärd
  • Sköld
Föremålsnummer
108202_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1902
Fyndplats