Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slaglåsdubbelbössa - J B Rongé Fils à Liege

Brunerad, damaskerad dubbelpipa med förhöjd, skålad spång. På spången inlagt med guld: "J. B. Ronge Fils a Liege". Pipan baktill förlängd med ett flamhärdat (gråflammigt) parti, på spången graverat en simmande fågel. Urtagningar med blånerade tändhattsnipplar. På undersidan av h. pipa stämplat: I samt 17,2, på v. pipa ELG i oval, J D i oval samt krönt C. Två rörkor samt på mellanrörkan en rembygel av stål. Baskyl med kraftiga öron, på ytterkanterna dekorerade med voluter. Blad helt täckt med graverad rankdekor, bakom siktet en hund. Riktmedel: Skålat sikte med snäcka på baskylen. Knoppkorn av silver. Fästning: Ett häfte för engelskt pipstift. Dubbelt slaglås med framåtliggande slagfjädrar. Plana låsbleck med försänkta bakspetsar, graverade jaktmotiv: på h. bleck hund och hare samt en man med höjt gevär, bakom hanen fasaner; på v bleck sittande man och hund, träd, buskar och fyra fasaner. S-formigt svängda hanar, delvis dekorerade med stålsnitt, helt yttäckande graverad nyrokokodekor. Harmynta, djupt kluvna slaghuvuden, nätskurna tumgrepp. På låsbleckens insidor graverat: 7(?). Fästning: En låsskruv från v. bleck. Dubbla avtryckare. Avtryckarblecket framåt utdraget i kraftigt konturerad spets, graverad dekor. Halvstock av valnötsrot(?), engelsk kolv. Beslag av stål. Blånerad bakplåt med hund och hare samt rocailler. På kolvhalsen en sköldformig plåt av guld. Två ovala, brunerade pipstiftbrickor av stål. Spetsrörka-näsband med kraftigt konturerad flik, graverad rokokodekor. Blånerad varbygel med graverad dekor, sjölandskap med två flygande och en stående vadarfågel av påslaget guld. Stolpar i form av genombrutna rankverk. Lång bakre arm, på mitten nerrdragen i genombrutet rankverk, konturerad spets, graverad rokokodekor. Bakom varbygeln en rembygel av stål. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 790 mm, skoning av mässing i båda ändar, framtill l: 17 mm, baktill l: 53 mm med avskruvbar ände, därinnanför en plunderskruv av stål, l: 24 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slaglåsdubbelbössa
Kategori Bössor
Material Valnötsrot, Stål, Mässing, Guld
Storlek Längd 801 mm (pipa)
Teknik Brunering, Blånering, Damaskering, gravering, Inslagning
Antal 1
Datering 1850, 1850-01-01 – 1870-01-01 (1850-1870 cirka)
Tillverkare Rongé, J B (Tillverkare), Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige
Inskription Dekor: fasaner, Dekor: hare, Dekor: man m höjt gevär, Dekor: hund, Dekor: fågel simmande, Dekor: vadarfåglar flygande o stående, Dekor: man sittande m hund, Signatur/Påskrift: J. B. Rongé Fils à Liège, Signatur/Påskrift: E L G, stjärna i oval (Stöckelnr 1494), Signatur/Påskrift: J D i oval, Signatur/Påskrift: C krönt (kontrollstämpel), Signatur/Påskrift: J. B. Rongé Fils à Liège, Signatur/Påskrift: E L G, stjärna i oval (Stöckelnr 1494), Signatur/Påskrift: J D i oval, Signatur/Påskrift: C krönt (kontrollstämpel)
Föremålsnummer 3848_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:15