Upphov: Gustafsson, Ny Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Konglomerat

Sammankorroderad klump bestående av 1 lyrformigt eldstål och 1 remsölja. Remsöljan består av remhållare av brons och söljeram av järn - tornen saknas. 1 löst, bortfallet järnfragment kan vara ett spikhuvud.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Konglomerat
  • Eldstål
  • Remsölja
  • Spik
Material
  • Järn
  • Brons
Antal
1
Antal fragment
7
Datering
800 – 1250
Tidsperiod
  • Vikingatid
  • Tidig medeltid
Föremålsnummer
452645_HST
Andra nummer
  • Fyndnummer: 32
  • FID: 452645
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2006
Fyndplats
Arkeologisk kontext