Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kommendörskors, Vasaorden, Sverige, nuvarande modell.

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld. På nedre korsarmens kant stämplar: tre kronor, C F C, 18K (C F Carlman, Stockholm). Oval, genombruten medaljong med guldvase, omgiven av rödemaljerat bandmed guldtext: "GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet rankverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en guldring, däri fäst en päronformig bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, Kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 28 g, Bredd 55 mm, Höjd 82 mm
Antal 1
Datering 1911
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Carlman, C F (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar L, Givare: Livrustkammarstiftelsen, Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: vase, Dekor: krona, kunglig, Dekor: kronor, öppna, Signatur/Påskrift: GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII, Signatur/Påskrift: C F C, 18K
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 604_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 55:62:a