Föremål

Flinta

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Flinta
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Flinta
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1153564_HST
Andra nummer
Undernummer: D
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare