Föremål

Beslag

en av de tre delarna är konserverad

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Beslag
Material
Järn
Storlek
Vikt 103 g
Antal
1
Antal fragment
3
Datering
1600 – 1899
Tidsperiod
  • 1600-tal
  • 1800-tal
Föremålsnummer
1308984_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 182
Accessionsdatum
2017-10-11
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2010
Fyndplats