Upphov: Jansson, Gunnel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Guldgubbe

Guldgubbe, man och kvinna som omfamnar varandra.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Guldgubbe
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Religion och kult
Material
Guld
Antal
1
Datering
550 – 800
Tidsperiod
Vendeltid
Föremålsnummer
111325_HST
Andra nummer
Undernummer: D
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare