Foto: Jansson, Gunnel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Guldgubbe

Guldgubbe, man och kvinna som omfamnar varandra.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Guldgubbe
Kategori Religion och kult
Material Guld
Antal 1
Datering 550 – 800
Tidsperiod Vendeltid
Föremålsnummer 111325_HST
Alternativt ID Undernummer: D
Relaterat förvärv 21517
Fyndplats Plats: Bodaviken, Socken: Krokek socken, Kommun: Norrköping kommun, Landskap: Östergötland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext husgrund: D