Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vita Falkorden storkors

Malteserkors av guld, på åtsidan täckt med grön, genomsynlig emalj på frånsidan vit emalj.Mellan korsarmarna rombiska spetsar, på åtsidan täckt med röd, genomsynlig emalj, påfrånsidan med grön, genomsynlig emalj, på spetsarna ornament i form av heraldiska liljormed mittbladet täckt med vit emalj. Över korsmitten på åtsidan fäst en plastisk falk avguld och vit emalj. På frånsidan en oval, välvd medaljong täckt med blå emalj, däri guldtext:"VIGI // LANDO // ASCEN // DIMUS", däromkring en oval, mattpunsad platta med kantbård iform av lagerkrans, krönt med kunglig krona. Mellan den övre korsarmens spetsar ettbladornament av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld, vid äpplet en fastring med fyrsidigt tvärsnitt, däri fäst en bandring med runt tvärsnitt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 97 mm (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Sachsen-Weimar, Hanau
Tillverkare Bury & Leonhard (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: VIGI // LANDO // ASCEN // DIMUS
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Blå
Föremålsnummer 1448_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:452:a