Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hederslegionen officerstecken

Vitemaljerad, femarmad stjärna av guld med kluvna armar, kulor på spetsarna. Mellan korsarmarna grönemaljerad lager- och eklövskrans. Medaljong av guld, på åtsidan reliefporträtt av Napoleon I, halsbild, profil h, lagerkrans om håret, runtom blåemaljerad ring med guldtext: "NAPOLEON EMPEREUR DES FRANCAIS", frånsidans medaljong av guld, därpå i relief franska kejsarörnen, blåemaljerad ring med guldtext: "HONNEUR ET PATRIE" samt lagerkvistar av guld. Mellan den övre korsarmens spetsar två uppåtriktade, rödemaljerade band, däri fäst med scharner den franska kejsarkronan av guld samt blå, grön och röd emalj, mössa av röd sidenmoaré, igenom äpplet draget en ring, fäst i ordensband av röd sidenmoaré, b: 40 mm, fäst vid spänne nr 558. På framsidan fäst en kokard av samma band, d: 32 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Sidenmoaré, Guld, Emalj
Storlek Bredd 42 mm, Höjd 65 mm
Antal 1
Datering 1852 – 1870 (1852-1870)
Tillverkningsplats Paris
Tidigare ägare Givare: Hagelstam f. Burenstam, Fredrika E, Ägare: Hagelstam, Otto Julius
Inskription Dekor: krona, kejsar-, Frankrike, Dekor: Napoleon I halsbild prof.h., Dekor: krans, lager- o eklöv, Dekor: kvistar, lager, Dekor: örn, kejsar-, Frankrike, Signatur/Påskrift: HONNEUR ET PATRIE
Fysiska egenskaper Färg: Röd, Färg: Vit, Färg: Grön, Färg: Blå
Föremålsnummer 556_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4288