Mynthänge

Mynthänge av hedebymynt.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Mynthänge, hedebymynt, Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning, Handel och värdemätare
Material Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 569983_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 835
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 835
Kontextnamn Bj 835
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879