Föremål

Kam

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kam
Kategori
Dräkt och personlig utrustning
Material
Ben
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
481514_HST
Andra nummer
Undernummer: 179
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1887
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare