Upphov: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Schabrak, ländstycke, ur Bethlen Gabors gåva till Gustav II Adolf.

Schabrak av röd guldbroderad sammet samt försedd med guldfrans. Foder av blå lärft. Ingår i en hästutrustning från fursten av Siebenburgen, Bethlen Gabor . Föremålen finns upptagna i hans testamente 1629, där de anges som en gåva till svågern Gustav II Adolf. 1655 - En Rödh Sammets Sadel, fullbourderat medh Guldh och Sölfwer såsom och Schabrachet lijka borderingh. Tygen infattade medh Guldh i Sölfwer Bethlen Gabor hade en uppköpare vid namn Keresztesi Pal som hade en inköpsbok. I denna finns listat Sadeln 1100 guldmynt, Klubban 400 guldmynt och sabeln 660 guldmynt. Föremålen är beskrivna i detalj och identiska med de som finns i Livrustkammaren. De inhandlades i Istambul 1625. Stigbyglarna och sadeln är även märkta med en thugra tillhörande Murat IV som regerade mellan 1623-1640. Föremålen kan alltså ha tillverkats tidigast 1623 och senast 1625 då de inhandlades till Bethlen Gabor.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning
  • ländstycke
  • schabrak Bethlen Gabor
  • Schabrak
Kategori Hästtäcken
Antal 1
Datering 1623 – 1625

1623-1625

Tidigare ägare
Föremålsnummer 6206_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3842
Litteratur
  • Sverige och tvenne halvorientaliska furstendömen, Åkerholm-Lindberger, 1949
  • Islamiskt i de kungliga samlingarna. Konsthantverk från 1500-1600-talen, Islamiskt, katalog: 7 (Ekstrand, Gudrun)
  • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 39
  • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 204
  • Kunglig prakt i Livrustkammaren, Dahlberg, 1995 (Dahlberg, AnneMarie)
Relaterat föremål