Dirhem

Fragment av dirhem.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Dirhem, Mynt, Fragment
Kategori Handel och värdemätare
Material Silver
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 480372_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 738
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 738
Kontextnamn Bj 738
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879