Föremål

Kommendörskors, Svärdsorden, Sverige, modell från 1800-talets början, före 1856(?).

Vitemaljerat, diagonalt malteserkors av guld med kulor på spetsarna. Mellan de övre korsarmarna cirkelformigt bladornament, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld, samt röd, grön och vit emalj. Kronorna mellan korsarmarna saknar emalj. Utseendet i övrigt enligt statuterna.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors, Svärdsorden kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Koppar, Guld, Emalj
Storlek Vikt 29 g, Vikt 54 g, Höjd 80 mm
Antal 1
Datering 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Carl av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 453_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:15