Foto: Bergensten, Jenny, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Schaschka sabel Georgien

Fäste med ovalt tvärsnitt, upptill böjt i en spets mot eggsidan och kluven. Yttäckande ornering av rankor av påslaget guld. På fästet utmed egg-och ryggsidorna en plan list samt på de övriga sidorna två tvärgående, släta lister av guld. Klinga böjd, damaskerad, eneggad utom vid det ca 205 mm långa spetspartiet, där tvåeggad. Utmed ryggsidan en hålkäl, l: ca 690 mm. På ryggen vid basen ryska bokstäver "TIFLIS 1846 G". Från basen intill ca 190 mm på båda sidor ett fält med yttäckande ornering av samma typ som på fästet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Schaschka
Kategori Sablar
Material Stål, Guld
Storlek Bredd 34 mm (klinga), Längd 832 mm (klinga)
Teknik Damaskering, Påslagning
Antal 1
Datering 1846
Tillverkare Elisaroff, Georg (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Föremålsnummer 7337_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2085:a