Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pahleviorden tecken 1 kl.

Fyra kejsarkronor av förgyllt silver, rikt ornerade med röd, grön, vit och blå emalj, ställda i kors kring medaljong täckt med ljusblå emalj, därpå en strålande sol av guld, uppgående bakom ett snötäckt berg (Demavand) av vit och grå emalj. Runt medaljongen en ring, täckt med vit emalj, däri iranska skrifttecken av guld samt två grönemaljerade lagerkvistar. Mellan kronorna X-formiga slingor av silver och däri inflätade ringar, täckta med mörkblå emalj. Frånsidan slät, stämplad signatur: "ARTHUS BERTRAND // PARIS". På den övre kronans spets fäst en bygel, däri fäst en liten ring, fastlödd vid bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Emalj
Storlek Bredd 74 mm, Vikt 52 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Tillverkningsplats Iran, Paris
Tillverkare Bertrand, Arthus (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Dekor: berget Demavend, Signatur/Påskrift: ARTHUS BERTRAND // PARIS
Fysiska egenskaper Färg: Polykrom
Föremålsnummer 1404_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:479:a