Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan, Pahleviorden, Iran, 1 kl.

Fyra kejsarkronor av förgyllt silver, rikt ornerade med röd, grön, vit och blå emalj, ställda i kors kring en medaljong täckt med ljusblå emalj, därpå målat en strålande sol av guld, uppgående bakom ett snötäckt berg (Demavand) av vit och grå emalj. Runt medaljongen en vitemaljerad ring med iranska skrifttecken av guld samt två grönemaljerade lagerkvistar. Mellan kronorna sju rundade strålar av förgyllt silver. Frånsidan slät, på medaljongen stämplat: "ARTHUS BERTRAND // PARIS". Vertikalt placerad säkerhetsnål samt två hakar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Emalj, Platina
Storlek Diameter 86 mm, Vikt 143 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Tillverkningsplats Iran, Paris
Tillverkare Bertrand, Arthus (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Dekor: snötäckt berg (Demavand), Signatur/Påskrift: ARTHUS BERTRAND // PARIS
Fysiska egenskaper Färg: Polykrom
Föremålsnummer 1405_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:479:b