Föremål

Eldstål

Upphov: Pettersson, Elisabet, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
Kategori
Husgeråd och livsmedel
Material
Järn
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
447523_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 3b
  • Fyndnummer: 2
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1948
Fyndplats
Arkeologisk kontext