Föremål

Mästermyrkistan

Kistan är 90 centimeter lång respektive 30 centimeter hög, tillverkad av ek med låsanordning av järn. Den var nästan inte alls skadad av traktorns plog trots den våldsamma behandling den fick klara av. Locket är lite välvt, gjord av plankor, kistan i sig är spikad av fyra olika långa plankor med sinkade hörn och en låsanordning av järn.

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Verktygskista
  • Kista
Kategori
Hantverk och redskap
Material
  • Ek (kistan)
  • Järn (låsanordning)
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107095_HST
Andra nummer
Undernummer: 132
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Mästermyrfyndet
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Verktygskista
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Mossfynd i Mästermyr, Silte socken, Gotland.