Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärd, Sverige ca 1830-1840

Fäste korsformigt av förgylld mässing med hög, uppåt vidgad, genombruten knapp med rektangulärt tvärsnitt. På ovansidan två kransar av blad. På sidorna enkelt bladornament samt i hörnen fembladiga palmetter. Raka parerstänger med två liggande lejon, vända mot kaveln, mellan dessa en rund, krönt, kvadrerad sköld, fält 1 och 3 tre kronor, fält 2 och 4 Folkungalejonet, fälten åtskilda av ett utåt vidgat kors. Sköldformig hjärtsköld med Bernadotte-vapnet. Under denna en enkel ranka som styrskena. Kaveln lindad med tvinnad silvertråd med på utsidan sluten krona av förylld mässing. Klinga rak, eneggad utom vid det 190 mm långa, tvåeggade spetspartiet. Flack hålkäl, l: 623 mm med yttäckande ornering av blankpolerade ornament mot mattpunsad botten. På båda sidor vid klingbasen ett rektangulärt fält med ett finmönstrat ådernät. Därefter på utsidan stångvapen med en löst tvinnad ek- och lagerranka; Oscar I:s monogram under kunglig krona; trofégrupp; strålande Nordstjärna; rankverk; ymninghetshorn; blom- och bladranka. På insidan ett svärd, runt detta en lagerranka; C under kronprinskrona (Carl XV som kronprins); två korslagda klubbor ovanpå en lagerranka; korslagd lager- och palmkvist; rankornament; pilkoger och blom- och bladranka.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material
 • Mässing
 • Stål
 • Guld
Storlek
 • Längd 941 mm
 • Längd 795 mm (klinga)
 • Bredd 137 mm
 • Bredd 25 mm (klinga)
 • Vikt 720 g
Teknik
 • Förgyllning
 • Etsning
 • Påslagning
Antal 1
Datering 1830

1830-1840 cirka

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Tidigare ägare Gustav av Sverige-Norge
Inskription
 • Dekor: riksvapen Sverige
 • Dekor: eklövs-o lagerkvistar
Föremålsnummer 5605_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3917:a
Litteratur
 • Karl Johanstidens ornamentik och Carl Gustaf Liljedahl, Nordström, 1972
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 29
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1995
Historisk händelse Oscar I:s kröning
Relaterat föremål Samhör med: 5606_LRK (Samhörande med nr 5606.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Drägt begagnad wid Konung Oscars Kröning, bestående af 1 Kappa af blått Sammet med Hermeliner, 1 Rock af dito med Seraphimer OrdensCrachan; 1 par Pantalonger af dito 62), 1 par Stöflar af dito; 1 Hatt af Swart Sammet med två hwita Plumer och gul Kokard; 1 Siden Echarpe med guldfransar; 1 Swärd 63) med balja; 1 par sporrar på stöflarne, förgylda. 62) Ett lifgehäng af blått sammet, kantadt med guldträns och fodradt med blått lärft. 63) Namnskifret på svärdsfästet saknas Rubrik: H K H Hertigens af Uppland Prins Gustafs Kläder inlemnade år 1853 Sida: 26 Anmärkning: sid 47 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Drägt, begagnad vid Konung Oscars Kröning, bestående af: 1 Kappa af blå Sammet med Hermeliner; 1 Rock af do med Seraphimer Ordens Craschan; 1 par Pantalonger af do 62); 1 par Stöflar af do; 1 Hatt af swart Sammet med två hwita Plumer och gul Cocard; 1 Siden Echarp med guldfransar; 1 Swärd 64) med balja och förgyldt beslag; 1 Seraphimer-Swärd med balja; och 1 par sporrar, på stöflorne, förgylde sid. 48 62 Ett lifgehäng af blått sammet, kantadt med guldträns och fodradt med blått taft. 64 Namnskifret på fästet saknas. Rubrik: H. K. H Hertigens af Uppland Prins Gustafs Kläder inlemnade år 1853. Sida: 26 Sida i föreg.inv.: 24
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Drägten begagnad vid Kröningen
Text
1 st Kappa af blå sammet med Hermeliner 1 do Rock af do med Seraf. Crachan 1 par Pantalonger do 1 do Stöflor, do 1 st Hatt med Plumacher och gul kokard 1 do Siden Echarpe med guldfransar 1 do Svärd med balja och förg. beslag 1 do Seraphimer svärd med balja 1 par Sporrar på stöflarne förgyllda Rubrik: På Nådig befallning aflemnas till Kongl. Klädkamamren af Högt Salig H. K. H. Prins Gustafs Garderobe Sida: 24
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Svärd, med fäste af förgyld messing, parerstången rak, bred, tunn; på undre sidan med tvenne kupiga, rosettformiga knappar på öfra med tvenne liggande lejon; å båda sidor Svenska riksvapnet under kunglig krona; knappen stor, uppåt vidgad, fyrkantig oval genombruten; fästet lindadt med silfvertråd, å det samma en kunglig krona; klingan rak med rygg, mot spetsen tveeggad; å båda sidor med en bred fördjupning, form fortgår ned mot spetsen; å båda sidor blankpolerade ornament på matt etsad botten;på yttre sidan ett anglosachsiskt O under kunglig krona; å den andra ett C under furstlig. Skida af svart skinn, med hög doppsko, som å båda sidor siras med ornament i drifvet arbete. Prins Gustaf, hertig af Upland. Ett namnchiffer, som funnits på svärdfästet borta, likaså munblecket på skidan. Tid. inv. nr.: 3917