Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken för kommendör av Nordstjärneorden, Sverige, nuvarande modell.

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld. Medaljong av guld och blå emalj, vitemaljerad, femuddig stjärna, guldtext: "NESCIT OCCASUM". Mellan den övre korsarmens spetsar genombrutet bladverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en ring av guld, däri fäst päronformig bandring av guld. Stämplar på ena sidoarmens kant: CFC, tre kronor, 18k (C F Carlman, Stockholm).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, Kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 79 mm, Bredd 55 mm, Vikt 25 g
Antal 1
Datering 1900 – 1950 (1900-talets första hälft)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Carlman, C F (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Signatur/Påskrift: NESCIT OCCASUM
Fysiska egenskaper Färg: Blå, Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 1836_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 54:15:b