Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasaorden riddarkors 1kl

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld samt på ena sidan vit och röd emalj. Oval, genombruten medaljong med guldvase, omgiven av rödemaljerat band, guldtext: "GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet bladverk av guld samt vit, röd och grön emalj, genom äpplet draget en spiralformig bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken riddarkors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 15 g, Bredd 37 mm, Höjd 66 mm
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: vase, Dekor: äpple, Dekor: kronor, öppna, Dekor: krona, kunglig, Signatur/Påskrift: GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 583_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:56:3