Föremål

Sked

Skadad sked av benhorn med flätbandsdekor.

Upphov: Hällbrink, Camilla/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Sked
  • Fragment
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Husgeråd och livsmedel
Material
Ben/Horn
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1250
Tidsperiod
  • Vikingatid
  • Tidig medeltid
Föremålsnummer
117030_HST
Andra nummer
Undernummer: 1
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1926
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
VÄSKBYGEL OCH SKEDAR
Källa
Till utställningen OHTSEDIDH - samiska kulturyttringar i Mellansverige på Historiska museet
Datum
2024-03-13
Text

Föremålen är tillverkade i ben eller horn och hantverket är av hög kvalitet. Det dekorativa flätbandsmönstret är kännetecknande för samiskt hantverk.

Skedarna är hittade i centrala Sigtuna och daterade till 1000–1100-tal. Som en av Sveriges första städer var Sigtuna en plats där människor från både närbelägna och avlägsna platser möttes och bedrev handel.

De samiska skedarna berättar om interaktion och utbyte av varor mellan olika grupper i Mälardalen.