Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordensrosett, Vasaordens band fäst under miniatyr av Vasaordens kors.

Fäst på skaft och undre platta av gulmetall, firmamärke på undersidan: "C.F.CARLMAN // HOF- //& ORDENS- // JUVELERARE // STOCKHOLM".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordensband rosett
Kategori Ordenstecken
Material Sidenmoaré, Guld, Emalj
Storlek Bredd 8 mm (o.tecken), Höjd 18 mm (o.tecken), Bredd 13 mm (band), Diameter 18 mm (knapp)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Carlman, C F (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Signatur/Påskrift: C.F.CARLMAN HOF- & ORDENSJUVELERARE STOCKHOLM
Fysiska egenskaper Färg: Grön
Föremålsnummer 588_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:172