Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mynt

hål?

Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Mynt
Kategori
  • Mynt
  • Fyndmynt
  • Mynt från Norden och Storbritannien
  • bildrika typer
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 0.45 g
  • Diameter 17 mm
Datering
825 (cirka)
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Tillverkare
Okänd (Myntherre)
Föremålsnummer
300049_KMK
Förvärvsnummer
455
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Gåva
Förvärvsdatum
1825
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Mynt (halvbrakteat)
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Nordiskt silvermynt präglat cirka 825, förmodligen i den jylländska handelsplatsen Ribe. På myntets frånsida syns en naturalistisk båt, med sköldar längs relingen. Gravfynd från Johannishus, Hjortsberga socken, Blekinge.