Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Lützenvärjan

Bygelfäste av förgyllt stål (guldet påslaget). Knapp stor, platt päronformig, slät, ut- och insidan plan. Nitknapp saknas (tångens nithuvud tillplattat). Samtliga byglar platta, släta. Handbygel bågformig med vidgat mittparti, överdelen intappad i knappen medelst en liten smal ten (något nedanför knappens mitt). På utsidan något nedanför handbygelns mitt utgrenar sig en först svagt uppåtböjd, sedan rundat nedåtböjd sidobygel, som nedtill ansluter till bakre fingerbygelns nederdel. Parerstänger kraftiga, tillsammans bildande ett S; ytterändarna vidgade, den främre böjd något inåt, den bakre utåt, båda avslutade med en liten kulformig knopp. Fingerbyglar stora. Från dessa utgår på utsidan till i höjd med krysset en tämligen stor, något skålad, rundoval parerplåt ornerad med ett genombrutet mönster av bandslingor. Parerplåten och sidobygelns mitt förenade med två inåtböjda, smala spänger. Med undantag av en rundad tumbygel vid krysset är fästets insida utan pareranordning. Kavelns stomme av trä med längsgående räfflor, lindning med mycket tunn, omväxlande slät och tvinnad guldtråd. På knappen ett knappt synligt, finpunsat ytmönster av rankornament. Klinga rak och jämnt avsmalnande mot den spetsiga udden, tvåeggad, slipad med mötande, jämnbreda skär och mellan fingerbyglarna en 56 mm lång ricasso. På ricassons insida inslaget i antikvaversaler:"MARSO(N?)".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Trä, Stål, Guldtråd, Guld
Storlek Bredd 28 mm (klinga), Längd 929 mm (klinga)
Teknik punsning, tvinning, Påslagning
Antal 1
Datering 1625 – 1630, 1625-01-01 – 1632-11-06 (1625-1630)
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Marson (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: MARSO(N?)
Föremålsnummer 11661_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1946