Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Tungformigt, upphängningsring i änden. 104x25 mm

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Eldstål
Material
Järn
Storlek
Vikt 43 g
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1310530_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 91:5
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2004
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Eldstål
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Tungformat eldstål av järn med upphängningsring i änden. Gravfynd från kvarteret Haken, Sollentuna socken, Uppland.