Upphov: Östling, Matti, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Jakthorn, Turkiet(?), 1500-talets slut.

Jakthorn av en urholkad elefantbete med beslag av guld, munstycke med ändring, b: 44 mm, mynningsbeslag, b: 22 mm och mittbeslag, b: 25 mm, alla med yttäckande, graverad rankdekor, ifylld med svart färg.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Jakthorn
Kategori Blåsinstrument
Material
 • Elfenben
 • Guld
 • Emalj
Storlek
 • Längd 579 mm
 • Bredd 82 mm
 • Vikt 1160 g
Teknik gravering
Antal 1
Datering
 • 1580 – 1599
 • 1575-01-01 – 1600-01-01

1500-talets slut

Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer 7734_LRK
Andra nummer Nr 1867: 24:6
Litteratur
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 3: 20 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
 • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 31
 • Polonica. Zbior Obrazow. En bildsamling med text av Karl Erik Steneberg, Steneberg, Karl Erik, 1943
Historisk händelse Erövringen av Warszawa (Krigsbyte)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Ett stort Jägare Horn af Ellphenben, beslagit med Guld - 25:- i marg. Prot. 151. Rubrik: Jägare och Kruthorn Tid. inv. nr.: 1 Sida: 500
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett stort Jägare Horn af Elfenben beslagt med Guld. På h. sida: Flyttade till Kgl. Slottet År 1823 Rubrik: Jägare och Krut Horn Tid. inv. nr.: 151 Sida: 401 Nr. i föreg. inv.: 151 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Jägare Horn af Elfenben beslaget med guld h. sida i lådan med glaslåcket Tid. inv. nr.: 151 Sida: 23 Nr. i föreg. inv.: 1 Sida i föreg.inv.: 500