Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Djurhamnssvärdet

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Tveeggat svärd
  • Svärd
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material Järn
Storlek
  • Längd 920 mm
  • Bredd 85 mm
  • Tjocklek 25 mm
Antal 1
Datering 1550 – 1570
Tidsperiod 1500-tal
Föremålsnummer 846537_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 1
  • Fyndnummer: 9
  • FID: 846537
Förvärvsnummer 34851
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Djurhamn, Fornlämning: L2013:3032, Socken: Djurö socken, Kommun: Värmdö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige