Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Djurhamnssvärdet

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Tveeggat svärd
  • Svärd
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Längd 920 mm
  • Bredd 85 mm
  • Tjocklek 25 mm
Antal
1
Datering
1550 – 1570
Tidsperiod
1500-tal
Föremålsnummer
846537_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 1
  • Fyndnummer: 9
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2008
Fyndplats