Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasaorden kommendörskors

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld samt vit emalj. Medaljong med i mitten vase av guld, däromkring ovalt, rödemaljera tguldband med guldtext: "GUSTAF. DEN. III. INST. MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet bladverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj. Igenom äpplet draget en guldring, däri fäst en päronformig bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 80 mm, Bredd 54 mm, Vikt 30 g
Antal 1
Datering 1860-01-01 – 1880-01-01 (1860 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: GUSTAF. DEN. III. INST. MDCCLXXII
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 1850_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:55