Föremål

Guldmedalj, Kungl.Livregementets till häst Idrottsförening.

Oval guldplatta med tre kronor, omgiven av serafimerordenskedjan, liggande på rullverkskartusch, krönt av kunglig krona, mellan kartuschens övre och nedre hörn bladfestonger. Kartuschen vilar på oval platta täckt av ljusblå emalj, omgiven av textring: "KUNGL . LIVREGEMENTETS. TILL . HÄST . IDROTTSFÖRENING". Baksidan slät, graverad text: "NR.1 // RYTTMÄSTAREN // GREVE F.BERNADOTTE // AF WISBORG". Stämplar vid nederkanten: S&CO, S:t Erik, I8, tre kronor, 18 K (Sporrong & Co, Stockholm 1935). Över korset i kronans äpple fast ring, däri fäst ring, fastlödd vid bandring, stämplad: I8, 18 K, S&CO, S:t Erik(?).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänsttecken
Kategori Medaljer
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 10 g (med band)
Antal 1
Datering 1935
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Sporrong & Co (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Manville, Estelle, Ägare: Bernadotte af Wisborg, Folke
Inskription Dekor: kronor, 3, Dekor: krona, kunglig, Dekor: kedja, serafimerorden, Signatur/Påskrift: KUNGL . LIVREGEMENTETS. TILL . HÄST . IDROTTSFÖRENING, Signatur/Påskrift: NR.1 // RYTTMÄSTAREN // GREVE F.BERNADOTTE // AF WISBORG, Signatur/Påskrift: S&CO, S:t Erik, I8, tre kronor, 18 K
Fysiska egenskaper Färg: ljusblå
Föremålsnummer 784_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:86