Föremål

sabel - shamshir Persien

Fäste med framåtböjd överdel. Raka parerstänger av stål avslutade med knoppar i ett medstyrskenor allt ornerat med påslaget guld delvis utplånat. Kappa av stål med flikig nederkant. Framtill och baktill skena av silver med ranka av påslaget stål. Kaveln klädd med fastnitade plattor av vitt ben. Klinga av damaskerat stål 36 mm bred, böjd, eneggad. Signerad i två fält "Bandeye shaheVelayat Esmaii)" Sha Esmails tjänare. Kalb Ali (1) 112 eh = 1700, i påslaget guld.

Storlek
  • 1040
  • 108
  • 840
  • 165
  • 969
Antal 1
Datering 1700

1700 cirka

Föremålsnummer 7233_LRK