Föremål

Nyckel

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Nyckel
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Storlek
  • Längd 60 mm
  • Bredd 32 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
364197_HST
Andra nummer
Undernummer: 535
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1881
Fyndplats
Del av
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Nyckel
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Bultlåsnyckel av brons. Rikt ornerat skaft med genombruten dekor som avslutas mot axet av en palmett. Inom skaftet finns en abstrakt avbildad människoliknande figur med överkroppen i korsfäst position. En annan, än mer abstrakt återgiven gestalt förefaller greppa om den korsfästes armar, kanske i syfte att lyfta och hålla honom vid liv. Nyckeln är mycket lite sliten och har sannolikt enbart fungerat som symbol, kanske för Sankt Pers nyckel till himmelriket. Lösfynd med okänd fyndort, eventuellt från trakterna kring Kalmar.