Föremål

Ordenstecken för kommendör med stora korset av S:t Mauritius och S:t Lazarus orden, kungariket Italien.

Vitemaljerat klöverbladskors av guld (S:t Lazarus), klöverbladen i kraftig relief. Mellankorsarmarna armarna av ett snedställt grönemaljerat malteserkors av guld med kulor på spetsarna (S:t Mauritius). Vid den övre korsarmen ett beslag av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld, igenom äpplet draget en bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 103 mm, Bredd 68 mm, Vikt 39 g
Antal 1
Tillverkningsplats Rom (Italien)
Tillverkare Cravanzola, Domenico (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 1497_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:461:a