Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dosa med kula

Avskruvbart lock med välvt mittparti, därpå kartusch i relief mot punsad botten, kantbård med sex in-och sex utböjningar, därinnanför c-formiga ornament samt bladknippen med nedhängande tofsar, i mitten en konisk knapp med trettonbladig blomma nertill, upptill infattat en rosensten, slät fattning av guld. Livet rakt, därpå graverad text, ifylld med blå emalj:"Erb Printz Zu Hessen Cassel Blessiert in Norwegen d. 25 februarij Ao 1716", samt spegelmonogram F under furstlig krona (Fredrik I). Skålformig undre del, dekorerad på utsidan med äggstavsbård mot punsad botten. Svagt välvd fot med slät kant, därinnanför punsat fält med bladstavsdekor runt skaftet. Kort, slätt skaft med tre ringar. Urnan invändigt klädd med blekröd sammet. I dosan förvaras starkt förvittrade rester av en blykula samt etikett med bläckpåskrift: "inv.1675".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dosa
Kategori Guld
Material Sammet, rosensten, Guld, Emalj, Bly
Storlek Vikt 54 g (m innehåll)
Teknik Slät fattning, ciselering
Antal 1
Datering 1716-02-25 (1716)
Tillverkningsplats Höland
Tidigare ägare Ägare: Fredrik I av Sverige, Ägare: Ulrika Eleonora av Sverige, Ägare: Kungl. Räntekammaren, Givare: Historiska museet
Inskription Dekor: namnchiffer F under furstekrona, Signatur/Påskrift: Erb Printz Zu Hessen Cassel Blessiert in Norwegen d.25 febr, Signatur/Påskrift: Erb Printz Zu Hessen Cassel Blessiert in Norwegen d.25 febr
Fysiska egenskaper Färg: Ljusröd, Färg: Blå
Föremålsnummer 969_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 32:55