Föremål

Ordenstecken för riddare av S:t Hubertusorden, Bayern.

Vitemaljerat malteserkors av guld med stora kulor på spetsarna, på korsarmarna utsparade guldgnistor. Mellan korsarmarna tre utåt avsmalnande guldstrålar med mittås. Svagt välvd medaljong täckt med grön, genomsynlig emalj, däröver en guldrelief med S:t Hubertuslegenden. Däromkring en guldkantad ring, täckt med röd, genomsynlig emalj, därpå fäst text av oregelbundna rosenstenar: "IN TREU VAST". Frånsidans medaljong oregelbundet sköldformig, svagt välvd och täckt med röd, genom synlig emalj, därpå fäst ett riksäpple av guld. Runtom ett välvt, vitemaljerat skriftband med svart text: "In Memoriam Recuperatae Dignitatis Avitae" samt på vinkel nertill årtalet: 1708. Mellan den övre korsarmens spetsar en fast kunglig krona av guld, vid äpplet en fast ring, däri fäst en bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken riddarkors
Kategori Ordenstecken
Material Emalj, Guld, Rosenstenar
Storlek Vikt 159 mm (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Bayern
Tillverkare Godet, J (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: IN TREU VAST, Signatur/Påskrift: In Memoriam Recuperatae Dignitatis Avitae 1708
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Grön, Färg: Röd
Föremålsnummer 1421_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:446:a