Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasaorden riddarkors 1 kl

Vitemaljerat malteserkors av guld. Kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld. Oval, genombruten medaljong med guldvase, omgiven av rödemaljerat band med guldtext: "GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet rankverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en spiralformig bandring av guld. Däri fäst ett band av grön sidenmoaré, l:110 mm, b: 35 mm, på baksidan fastsytt en hake av svartmålad metall.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken riddarkors
Kategori Ordenstecken
Material Sidenmoaré, Guld, Emalj
Storlek Bredd 35 mm (band), Vikt 17 g (med band), Längd 110 mm (band)
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: kronor, öppna, Dekor: vase, Dekor: krona, kunglig, Dekor: äpple, Signatur/Påskrift: GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII, Signatur/Påskrift: GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Röd, Färg: Vit
Föremålsnummer 585_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:56:2