Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sammanlänkade spiralringar

Kedjan består av 10 delar som utgörs av 8 sammanlänkade spiralringar och 2 massiva släta guldringar, varav en är en Kolbenarmring. De massiva släta guldringarna var ursprungligen sammanlänkade med spiralringarna.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Sammanlänkade spiralringar
  • Kedja
Kategori
Handel och värdemätare
Material
Guld
Storlek
Vikt 2363 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
109281_HST
Andra nummer
Undernummer: 3
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1905
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Timboholmsfyndet/Timboholmsskatten