Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slaglåsstudsare, orientalisk pipa Athen 1822

Rund, damaskerad pipa med svinrygg, 9 raka räfflor. Dekor av pärlstav och vulst vid pipbasen, på kammaren inslagen linjedekor likt en trappgavel och hjärta, ring av silver mellan pärlstavar. Tre rektangulära guldmärken med spets framåt, pålagt silverband runtom med kantig form framför spetsen, märkena placerade 1och 2, från det främre fortsätter en på svinryggen påslagen silverlist fram till kornet, blad framtill. Utmed h. sida inlagt med koppar: "F:G:ÅKERHIELM. ATHEN D:28 APR:1822". Snäcka på kammarens h. sida. Svansskruvblad med rundad ände, vid skarven en upphöjd flik. Riktmedel: Filad siktskåra vid pipbasen, spolformigt korn av silver. Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv, ett pipstift av stål samt främre rembygelns skruv. Slaglås av stål med plant låsbleck. S-formig, platt hane med motstöd, tumgrepp och hålkäl runt nötskruven. Fästning: En låsskruv samt med hake på låsbleckets insida under skruv i låsurtaget. Avtryckare med upprullad ände. Brun, blankpolerad helstock av ljusbrunt trä med längsgående ådring, kolv av fransk typ, kantigt kindläge som når till kolvnäsan. Beslag: Näsband av svart horn, övriga beslag av blånerat stål. Slät bakplåt med utskjutande häl, tre skruvar, konturerad tunga med palmettspets på kolvryggen. Liten, plan låsskruvbricka. Två kantiga rörkor, två avlånga rembyglar. Avtryckarbleck och varbygel med konturerad främre arm, bladspets, fasade kanter, lång bakre arm. På kolvens undersida en liten mässingsoval med graverat nr 20. Tillbehör: Laddstock av trä med svart, vidgad skoning av horn, l: 572 mm. Fabian Gustaf Åkerhielm (1792-1869) blev 1808 fänrik vid Närke-Värmlands regemente. 1821 reste han till Grekland för att deltaga i frihetskriget.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slaglåsstudsare
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Silver, Mässing, Koppar, Horn, Guld
Storlek Längd 568 mm (pipa)
Teknik Damaskering, Blånering, Påslagning, gravering, Inslagning
Antal 1
Datering 1822
Tillverkare Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige, Ägare: Oscar II av Sverige-Norge, Ägare: Oscar II av Sverige-Norge, Ägare: Åkerhielm, Fabian Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: F.G.ÅKERHIELM.ATHEN D:28 APR:1822, Signatur/Påskrift: F.G.ÅKERHIELM.ATHEN D:28 APR:1822
Föremålsnummer 2933_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:9