Föremål

Harts

Upphov: Lindblad, Robin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Harts
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Harts
Storlek
Vikt 2.8 g
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
1700 f.Kr. – 500 f.Kr.
Tidsperiod
Bronsålder
Föremålsnummer
1207183_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 16
Accessionsdatum
2016-03-16
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2010
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare