Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sammanlänkade spiralringar

Kedjan består av 16 sammanlänkade delar som utgörs av 15 spiralringar och en ihopvriden ten.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Sammanlänkade spiralringar
  • Kedja
Kategori
Handel och värdemätare
Material
Guld
Storlek
Vikt 2709 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
111154_HST
Andra nummer
Undernummer: 4
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1905
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Timboholmsfyndet/Timboholmsskatten