Föremål

Ordenstecken, spanska S:t Ferdinandsorden, 1:a och 3:e klass. "Real y Militar Orden de San Fernando"

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna. Medaljong av ljusblå, skadad emalj, däri två glober, krönta med kunglig krona. Däromkring ring av mörkblå emalj, därpå målad, delvis utplånad guldtext:"EL REI I LA PATRIA". Frånsidans medaljong saknas, hålet fyllt med röd massa (lack?). Mellan den övre korsarmens spetsar grönemaljerat, liljeformigt bladornament, upptill avslutad med kula, igenom vilken bandringen är dragen. Har tillhört f.d. sergeanten vid Svea artilleriregemente, sedemera överstelöjtnanten i spansk tjänst Sven Edvard Pettersen.

Storlek
  • 13
  • 55
  • 42
Antal 1
Datering 1800

1800-1850 cirka

Inskription
  • glober krönta m kunglig krona, 2
  • EL REI I LA PATRIA
  • EL REI I LA PATRIA
Föremålsnummer 900_LRK