Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken, spanska S:t Ferdinandsorden, 1:a och 3:e klass. "Real y Militar Orden de San Fernando"

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna. Medaljong av ljusblå, skadad emalj, däri två glober, krönta med kunglig krona. Däromkring ring av mörkblå emalj, därpå målad, delvis utplånad guldtext:"EL REI I LA PATRIA". Frånsidans medaljong saknas, hålet fyllt med röd massa (lack?). Mellan den övre korsarmens spetsar grönemaljerat, liljeformigt bladornament, upptill avslutad med kula, igenom vilken bandringen är dragen. Har tillhört f.d. sergeanten vid Svea artilleriregemente, sedemera överstelöjtnanten i spansk tjänst Sven Edvard Pettersen.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
ordenstecken kors
Kategori
Ordenstecken
Material
 • Guld
 • Emalj
Storlek
 • Vikt 13 g (med band)
 • Höjd 55 mm
 • Bredd 42 mm
Antal
1
Datering
1800

1800-1850 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: glober krönta m kunglig krona, 2
 • Signatur/Påskrift: EL REI I LA PATRIA
 • signatur: EL REI I LA PATRIA
Fysiska egenskaper
 • Färg: Vit
 • Färg: Blå
 • Färg: Grön
Föremålsnummer
900_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3286:1
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Af Gifvare, som vill vara okänd: Ordensdekorationer, som varit burne af aflidne f.d. Sergeanten vid Svea Artilleri Regte, sedermera ÖfversteLöjtnanten i Spansk tjänst, Sven Edvard Pettersén, nemligen:
Datum
1855
Text
1854-05 Portugisiska Torn och Svärdsorden med blått band; 1 Band till Portugisiska medaljen för bataljen vid Wanzeller år 1833. Spanska Orden Isabella Catolica med band. Dito St. Ferdinands Ordens 1a klass med band. 1 rödemaljeradt kors, hörande till samma orden 1 Band till Spanska medaillen för bataljen vid Chiva år 1837. 1 do do do do vid Morella år 1840. Öfverstelöjtnantens Meritförteckning ingattad i glas och förgylld ram. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 80
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Spanska St. Ferdinands ordesn 1:sta klass i rödt band med gula kanter, stjernan af guld med hvit emalj, fyruddig med klufna spetsar, i globen på ena sidan en kongl. krona öfver 2:ne glober, omgifna af en inskription på blå botten, globen på andra sidan borta, stjernan bäres i ett grönemaljeradt blad - kors af guld, emaljeradt, bildadt af fyra svärd. Tid. inv. nr.: 3286 Sida i föreg.inv.: 78