Föremål

Teschitzräffla, Bayern? av signaturen "PK", c. 1625.

Åttkantig blånerad pipa av stål, 6 räfflor. Tre fält med påslaget guld och punsad dekor i form av bladslingor. Rörsikte av förgyllt stål. Stolpkorn av förgylld koppar. Hjullås. Teschitz- lås. Låsblecket och hjulets bro av förgyllt och punsat stål. Över slag- resp. han- fjäder förgyllda kopparbleck med punsad dekor. Förgylld bakåtböjd krutskärm. Hanen med lös överkäke, graverad samt på hankroppen genombruten i groteskornamentik. Fingergreppet kluvet, den övre delen omböjd till ring. Hel stock av brunt trä. Teschitzkolv. Stocken rikligt inlagd med groteskfigurer, trådar och punkter av ben, samt på anslaget några pärlemoskivor. Bakplåt av ben med graverad blomma. Förgylld stödkula av stål. Kolvlådans lock med beninläggningar och utskuren tumskåra. Bakom svansskruvbladet graverat "PK" på benplatta (Stöckel nr c 4297). Anslaget med oval pärlemoskiva, omgiven av en cirkel av groteskfigurer (hundar och sjöhästliknande figurer). Hela framstocken med rika figurinläggningar av ben. Pipan fäst i rännan med fyra pipstift. Näsband och genombruten rörka av ben. Varbygel med 3, 5 fingerläge av förgyllt stål. Avtryckaren likaså förgylld. Tillbehör: Laddstock med förgylld krats av stål. Mellan hanens käkar svavelkis i blymantel. Märkt: 8, ovanför låsblecket, stanstyp 5376. 165, framför varbygeln, stanstyp 5373.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa, teschen
Kategori Bössor
Material Horn och Ben, Stål, Koppar, Pärlemor, Guld, Trä
Storlek Längd 920 mm (Pipan)
Teknik gravyr, Blånering, punsning, Förgyllning, Inläggning
Antal 1
Datering 1620 – 1650 (1620-1650 cirka)
Tillverkningsplats Bayern
Tillverkare Kaliwoda, Pawel (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Winter, Valentin, Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: P K STÖCKELNR 4297?
Föremålsnummer 5468_SKO