Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Infanteriofficerssabel m: 1859, Eskilstuna

Fäste av förgylld, reliefornerad mässing. Kappa i form av ett lejonhuvud, övergående i ryggbeslag ornerat i form av en lejonman. Yttre parerplåten stor och med genombruten rankdekor och bladornament, på utsidan en oregelbunden vapensköld, delad i ett övre blått och ett nedre rött fält av emalj. I det övre fältet finns tre kronor, i den nedre det norska lejonet. Bakre parerstången kort och inrullad samt ornerad på utsidan med akantusblad i låg relief, därintill sitter en oval stämpel: "J. A. EK". Insidans parerplåt är liten och nedböjd. Parerplåtarna övergår framtill i en handbygel som ca 30 mm från knappen delar sig och är intappad på var sida om lejonhuvudet. Runt handbygeln en slingrad bladranka. Kavel klädd med svärtat fiskskinn med nio räfflor i vars bottnar sitter två parter tvinnade, förgyllda mässingstrådar. Klinga smal, böjd, eneggad fram till det 247 mm långa spetspartiet, jelmanen, välld damaskering. På basens insida stämplat: "JOH. SVENGREN ESKILSTUNA". Klingans rygg från fästet fram till jelmanen med ansvällt tvärsnitt, detta fortsätter som en ås fram till udden. På starka delens ut- och insida ett etsat och förgyllt språkband, på utsidan texten: "Fäderneslandet", på insidan: "Konungen". Därefter på utsidan snäckornament, ovanför detta en krönt vapensköld med tre kronor samt en nordstjärna, omgiven av strålar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Mässing, Fiskskinn, Stål, Emalj
Storlek Längd 728 mm (klinga), Bredd 19 mm (klinga)
Teknik Gjutning, Förgyllning, Damaskering, Etsning
Antal 1
Datering 1840 – 1860, 1850-01-01 – 1870-01-01 (1800-talets mitt)
Tillverkningsplats Sverige, Eskilstuna
Tillverkare Ek, Carl Axel (Tillverkare), Ek, Josef Alexander (Tillverkare), Setterwall, Åke (Förmedlare), Svengren, Johan (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige, Ägare: Oscar II av Sverige-Norge
Avbildad Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: lejonhuvud, Dekor: nordstjärna, Dekor: riksvapen Sverige-Norge, Dekor: riksvapen Sverige, Signatur/Påskrift: J.A.EK, Signatur/Påskrift: JOH.SVENGREN ESKILSTUNA, Signatur/Påskrift: J.A.EK, Signatur/Påskrift: Konungen, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet, Signatur/Påskrift: JOH.SVENGREN ESKILSTUNA, Signatur/Påskrift: Konungen, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet
Fysiska egenskaper Färg: Svart, Färg: Röd, Färg: Blå
Föremålsnummer 5529_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:4:a