Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

flintlåspistolbössa

Pipa i två delar, godstjocklek 1,8 mm. Kammaren damaskerad, åttsidig, fyra lister med profilerade kanter, övergående i rund del framtill. Främre delen, l: 908 mm, slät med förstärkning vid gängan, på den bakre delen en gängad tapp. På pipans ovansida inlagt med guld: "E:H.V.FERSSEN", guldet delvis urfallet. Riktmedel: Skålsikte på svansskruvbladet. Fästning: Pipan fäst med krysskruv samt ett pipstift av stål. Flintlås med plant låsbleck, fasade kanter. S-formig hane, blånerad, lös överkäke samt käkskruv. Enkel, graverad dekor. Invändigt är avtryckarstång, nöt och skruvhuvuden blånerade. Fästning: Två låsskruvar med blånerade huvuden. Halvstock av alm i två delar. Kolv av fransk typ med snidad dekor, kolvlådelock av stockens trä. Bakplåt av stål med flikig tunga. På kolvhalsen ett ovalt stålbeslag med tapp med låsaxel att sticka in i motsvarande öppning i beslag på framstocken. På kolvhalsens undersida finns bakre delen av varbygelns bakre arm. Framför kolvlådelocket målat med vit färg: 2. Framstock i pistolform, snidad dekor runt svansskruvblad och beslag. Baktill är ett ovalt stålbeslag, motsvarande beslaget på kolven. Varbygel med lång, flikig, främre arm. Blånerat avtryckarbleck. Genombrutet sidbleck av stål. Två fasetterade rörkor, enkel, konturerad spets. Näsbandet borta. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 235 mm, skodd med horn. I den långa pipan en propp av trä, l: 67 mm, två fjädrar av stål. Framtill en skoning av stål, knopp med lång hals och ring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåspistolbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Guld, Alm
Storlek Längd 1120 mm (pipa)
Teknik Damaskering, Blånering, gravering, Inslagning, Snideri
Antal 1
Datering 1780 – 1799, 1775-01-01 – 1800-01-01 (1700-talets slut)
Tidigare ägare Givare: Adelswärd, Erik Set, Ägare: Fersen, Eva Helena von
Inskription Signatur/Påskrift: E:H:v:FERSEN, Signatur/Påskrift: E:H:v:FERSEN
Föremålsnummer 2875_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4268:a