Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
Osteologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 11 g
Tidsperiod
Odaterad
Föremålsnummer
159381_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1914
Fyndplats
Arkeologisk kontext