Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Guldkedja, möjligen riddarkedja eller ordenskedja, Sverige, 1500-talets slut.

48 ovala länkar av guld, varannan besatt med 16 granater, rundad insida med vit cellemalj. Varannan länk besatt med 16 taffelslipade bergskristaller, mellan stenarna sexbladiga, blåemaljerade blommor. Länkens insida rundad och dekorerad med blå cellemalj. I en länk med bergkristall hänger en öppen guldring, d: 12 mm, utsidan med tvärgående räfflor. Kedjan i Livrustkammarens samlingar är möjligen en mindre variant av Karl IX:s stora ordenskedja för Jehovaorden från år 1607, enligt en publikation från 1930-talet. Men på 1970-talet uppstod en ny teori, nämligen att kedjan sannolikt har burits av Gustav II Adolf vid hans myndighetsförklaring år 1611. Kedjan är i detta fall utförd av Ruprecht Miller, Stockholm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kedja, Guldkedja
Kategori Ordenskedjor
Material Guld, Granat, Emalj, Bergkristall
Storlek Längd 245 mm (länk)
Teknik Emaljering, Kistfattning, Cellemalj, Taffelslipning
Antal 1
Datering 1580 – 1599 (1500-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Miller, Ruprecht (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige, Ägare: Karl IX av Sverige, Ägare: Historiska museet, Ägare: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Ägare: K Räntekammaren
Fysiska egenskaper Färg: Blå, Färg: Vit
Föremålsnummer 1637_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 32:20