Föremål

Rasselbleck

Rasselskiva av brons, stor rund och genombruten. Sannolikt har denna skiva hängt vid den främre änden av stången till en vagn, som dragits av de två hästar vilkas betsel och selprydnader hör till fyndet.

Upphov: Okänd, Historiska museet/SHM (CC BY-NC-ND 2.5) Du får dela, men inte bearbeta, verket för alla ändamål som inte är kommersiella så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Rasselbleck
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Transport och samfärdsel
Material
Cu-legering
Storlek
Diameter 23 cm
Antal
1
Datering
900 f.Kr. – 500 f.Kr.
Tidsperiod
  • Bronsålder period V
  • Bronsålder period VI
Föremålsnummer
96962_HST
Andra nummer
Undernummer: 3
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1886
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Eskelhemfyndet