Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Osteologisk samling
Material
Ben bränt
Storlek
Vikt 2 g
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
341889_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 450
Osteologisk artbedömning
Felis catus (Tamkatt)
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2004
Fyndplats
Arkeologisk kontext