Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasaorden kommendörskors

Vitemaljerat malteserkors av guld med kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld samt vit och röd emalj. Genombruten, svagt välvd, oval medaljong, däri vase avguld, omgiven av rödemaljerad ring med guldtext: "GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII." Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet rankverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en ring av guld. Båda sidor lika.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 80 mm, Bredd 54 mm, Vikt 27 mm
Antal 1
Datering 1886 (1886 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 1820_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:419:b