Föremål

Vasaorden kommendörskors

Vitemaljerat malteserkors av guld med kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld samt vit och röd emalj. Genombruten, svagt välvd, oval medaljong, däri vase avguld, omgiven av rödemaljerad ring med guldtext: "GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII." Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet rankverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en ring av guld. Båda sidor lika.

Storlek
  • 80
  • 54
  • 27
Antal 1
Datering 1886

1886 cirka

Inskription GUSTAF.DEN.III.INST.MDCCLXXII
Föremålsnummer 1820_LRK